NOTS Trondheim

 

Kontakt: trondheim@nots.no

En viktig ressurs for de som vil finn gode stier rundt Trondheim (og hele Norge) er dette kartet: www.mtbmap.no

NOTS Trondheim har også en Facebook side, via denne siden innkaller vi blant annet til dugnader og God Tur Guiding, så meld deg inn der for å holdes oppdatert om slikt: Lenke til vår Facebook side

NOTS Trondheim og styrking av stier. Her trenger vi alltid flere til å bidra. Alt fra bidrag med godt humør til rå muskelkraft, her er det oppgaver nok til alle! Følg med på FB siden vår for når det er dugnad. Startpunktet for alle som vil styrke stier er denne: NOTS sin stibyggerhåndbok

FAcebook

Hvem eier hva?

En god dialog med grunneier, eller de som måtte bestemme over området, er absolutt nødvendig om du vil gjøre større endringer:

>> Kart over markasoner i Trondheim (hvem eier hva
>> Kartverkets nettside «Se Eiendom» er også nyttig.