Ferdselsrettigheter

NOTS arbeider med å ivareta forholdene for sykling i utmark og mener at avvik fra friluftslovens hovedregel bare bør skje der det er sterke vernehensyn som tilsier at restriksjoner mot ferdsel med sykkel er nødvendig.

>> Se kommende høringsfrister

Annonse

Sykling på snø – velg riktig dag

Styr unna bomturene og velg ut rett dag for vintersykling. Ett av tipsene er å la det litt tid etter de største snøfallene, slik at turgåere får tråkket opp stiene.

Les innlegg om ferdslesrettigheter