Foto: Bent Ebeltoft

Slik starter du et NOTS lokallag

Vil du starte et NOTS lokallag? Her får du vite hvordan du går fram, hva du trenger og hva som forventes.

Hvorfor starte lokallag?

Lokale terrengsyklister kjenner lokale forhold og behov best. Derfor er det de som har størst gjennomslagskraft i lokale saker. Mange steder er det uformelle nettverk som representerer terrengsykkelinteressene. Vår erfaring er at man oppnår med om man er formelt organisert med en landsdekkende organisasjon i ryggen. Da blir man en del av et kompetansenettverk som kan bistå og gi råd i krevende saker eller ved utvikling av medlemsaktiviteter.

Hvem kan starte lokallag?

Alle medlemmer av NOTS kan starte lokallag der det ikke finnes noe fra før.

Lokallaget bør favne om et demografisk og/eller geografisk område av en viss størrelse. Eksempler kan være en bykommune, region eller et fylke. Ta kontakt med NOTS i forberedelsesprosessen for å avklare lokallagets utstrekning.

Hva får man av NOTS som et lokallag?

 • NOTS tilbyr å reise til lokallaget for å bistå i oppstarten, enten i forbindelse med stiftelsesmøtet eller på et annet tidspunkt.
 • Som lokallag, kan man søke NOTS om drifts- og/eller prosjektstøtte.
 • Man får mulighet til å søke om offentlige midler med NOTS sitt organisasjonsnummer.
 • Kontaktpersoner og styremedlemmer i lokallagene blir invitert på lokallagssamlinger, seminarer og kurs som arrangeres av NOTS.
 • Lokallaget får NOTS-effekter som kan brukes i forbindelse med medlemsaktiviteter og vervekampanjer etc..
 • Lokallagene får tilgang til et av de største kompetansenettverkene om terrengsykling i Norge.
 • Lokallagene får bistand i saker som gjelder ferdselsrettigheter.

Hva er prosessen for å starte et lokallag?

 1. Gjør deg kjent med statuttene til NOTS.
 2. Samle noen personer som kan utgjøre et styre eller kontaktpersoner for lokallaget. Alle involverte i lokallaget må være NOTS-medlemmer.
 3. Kontakt NOTS og forklar målet med lokallaget. Det bør også utvikles en enkel aktivitetsplan.
 4. Etter godkjenning fra NOTS, avholdes stiftelsesmøte. Der velges styret eller kontaktpersoner og statutter vedtas. Disse baseres på NOTS sine statutter. Se her for eksempel på stiftelsesdokument. Last ned mal for normalvedtekter for NOTS lokallag her.

Merk deg:

 • NOTS krever ikke at lokallagene har en komplett styrestruktur. Noen steder er det mer hensiktsmessig å organisere seg på alternative måter, for eksempel ved å ha noen utvalgte kontaktpersoner.
 • NOTS kan bistå i utviklingen av statutter.
 • Etter å ha fungert en periode, kan lokallaget vurdere å skaffe eget organisasjonsnummer. Det gjør det mulig å søke om prosjektmidler direkte fra offentlige eller private ordninger. Innledningsvis vil slike søknader bruke NOTS sentralt sitt organisasjonsnummer.

Hva forventes av et lokallag?

 • Et lokallag bør ha en aktivitetsplan. Det er et krav for å kunne søke om driftsmidler fra NOTS. Planen trenger ikke å være omfattende eller detaljert, men skal gi et sammendrag av hovedaktivitetene i løpet av året.
 • Lokallaget bør gjennomføre aktiviteter knyttet til ferdselrettigheter og kompetanse (eksempler: kurs i stivedlikehold, tilrettelegging av stier, fremming av stivettreglene) og/eller medlemsfordeler (eksempler: guidete turer, teknikkurs).
 • NOTS stiller ingen krav til antall aktiviteter. Det kommer an på ressursene til lokallaget. Lokallaget kan også velge type aktiviteter utfra behov og interesser.
 • NOTS kan være behjelpelig med å utvikle forslag til aktiviteter om nødvendig

Eget organisasjonsnummer

Etter å ha fungert en periode som lokallag, kan lokallaget registrere sitt eget organisasjonsnummer. Da kan lokallaget søke direkte om prosjekter og stå oppført som mottaker av grasrotandelen til Norsk Tipping.

Se her for registrering for organisasjonsnummer.

Se her for opprettelse av konto i DNB (DNB inkluderer Vipps, som er kjekt å ha for aktiviteter som krever innbetaling til lokallaget).

Se her for registrering for grasrotandelen.

Lokallaget kan søke om prosjektmidler også uten eget organisasjonsnummer. Det gjøres i konsultasjon med sentralstyret og ved bruk av NOTS sentralt sitt organisasjonsnummer.

Har du flere spørsmål? Skriv til oss på kontakt@nots.no.