1. februar 2019

Kostnadsestimering

Prosjekter estimeres enklest per delprosjekt (som per klopp/bru/steinsetting), og så regnes alt samlet til slutt.
1. februar 2019

Steinsetting

Stein er den mest holdbare måten å bygge sti på, men krever også mest innsats, spesielt til grunnarbeidene. Unntaksvis kan man ha flaks og drive tilrettelegging […]
1. februar 2019

Bruer

Bruer bygges der en klopp ikke er tilstrekkelig eller steinsetting ikke er mulig.
1. februar 2019

Klopper og gangbaner

Her er det mange designfilosofier – fra de enkleste med to-tre langsgående planker i bredden, til de mer omfattende med store stokker som bærende fundament og […]
30. januar 2019

Innfestingsteknikker

NOTS anbefaler at man bruker festemidler som passer til bruksområdet og levetiden på byggematerialene. For festemidler er det mer prinsipielle valg; Rustfrie/syrefaste skruer: Mest holdbart, men […]
30. januar 2019

Drenering

Nøkkelen til lang levetid er god drenering. Tenk drenering tidlig i planleggingen.
30. januar 2019

Fundamenter

Et godt fundament er avgjørende for levetiden til bruen eller kloppen. Velg alltid steinfundamenter hvis mulig.
28. januar 2019

Verktøy

Motorsag, batteridrill, hånd/buesag, spett, hakke, rake og spade er hovedverktøyene.
28. januar 2019

Stirydding

Å øke sikten og fremkommeligheten ved å rydde busker og grener er en god måte å gjøre stien mer syklbar og morsom på.