20. november 2022

Hva gir du en stibygger til jul?

Hva gir du en stibygger til jul? Vi gir deg tipsene! 1. Folk på dugnad: Dette står øverst på ønskelisten til alle som driver med bygging […]
15. mars 2022

Kloppekongen

Endre Løvaas, nyvalgt leder for NOTS Follo, er kloppenerd. Fikk han kastet en passelig stor pengesum etter seg, skulle han ha bygd markas mest varige og […]
1. februar 2019

Erfaring fra NOTS-prosjekter

Skullerudprosjektet – et pionerprosjekt – Oslo Gjennom Skullerudprosjektet har NOTS styrket og kartlagt over tjuefem kilometer sti i Østmarka, men prosjektet handler om langt mer enn […]
1. februar 2019

Vedlikehold

Hovedpoenget med tilrettelegging av stier er å bygge bærekraftig for lang levetid og lite vedlikehold.
1. februar 2019

Kostnadsestimering

Prosjekter estimeres enklest per delprosjekt (som per klopp/bru/steinsetting), og så regnes alt samlet til slutt.
1. februar 2019

Steinsetting

Stein er den mest holdbare måten å bygge sti på, men krever også mest innsats, spesielt til grunnarbeidene. Unntaksvis kan man ha flaks og drive tilrettelegging […]
1. februar 2019

Bruer

Bruer bygges der en klopp ikke er tilstrekkelig eller steinsetting ikke er mulig.
1. februar 2019

Klopper og gangbaner

Her er det mange designfilosofier – fra de enkleste med to-tre langsgående planker i bredden, til de mer omfattende med store stokker som bærende fundament og […]
30. januar 2019

Innfestingsteknikker

NOTS anbefaler at man bruker festemidler som passer til bruksområdet og levetiden på byggematerialene. For festemidler er det mer prinsipielle valg; Rustfrie/syrefaste skruer: Mest holdbart, men […]