Styrets leder: Ingvar Fleten
Nestleder: Morten Jørgensen
Styremedlem: Torfinn Solbrekke
Styremedlem: Christian Cleve-Hansen

Du treffer oss på Facebook her:

https://www.facebook.com/notsasker