Hvordan starte et NOTS lokallag

Vil du starte et NOTS lokallag? Her får du vite hvordan du går fram, hva du trenger og hva som forventes.

Hvorfor starte lokallag

Lokale terrengsyklister kjenner lokale forhold og behov best. Det er derfor lokale terrengsyklister som kan ha størst gjennomkraft i lokale saker og sørge for at andre terrengsyklister får den informasjonen de trenger for å sykle på en ansvarlig måte. Mange steder er det uformelle nettverk som representerer terrengsykkelinteressene. Det fungerer gjerne bedre om man er formelt organisert og med en landsdekkende organisasjon i ryggen, ettersom man da har et stort kompetansenettverk som kan bistå og gi råd i krevende saker eller ved utvikling av medlemsaktiviteter.

Hvem kan starte lokallag?

Alle medlemmer av NOTS kan starte lokallag der det ikke eksisterer lokallag i dag.

Lokallagene bør favne om et demografisk og/eller geografisk område av en viss størrelse. Eksempler kan være en bykommune, region eller et fylke. Ta kontakt med NOTS i forberedelsesprosessen for å avklare lokallagets utstrekning.

Hva får man av NOTS som et lokallag?

 • NOTS tilbyr å reise til lokallaget for å diskutere oppstarten, enten i forbindelse med stiftelsesmøtet eller på et annet tidspunkt.
 • Som lokallag, kan man søke NOTS om drifts- og/eller prosjektstøtte.
 • Man får mulighet til å søke om offentlige midler ved å bruke NOTS sitt organisasjonsnummer.
 • Kontaktpersoner og styremedlemmer i lokallagene blir invitert på lokallagssamlinger, seminarer og kurs som arrangeres av NOTS.
 • Lokallaget får NOTS-rekvisita som kan brukes i forbindelse med medlemsaktiviteter og vervekampanjer.
 • Lokallagene får tilgang til et av de største kompetansenettverkene om terrengsykling i Norge.
 • Lokallagene får bistand i saker som gjelder ferdselsrettigheter.
Terrengsykling

Hva er prosessen for å starte et lokallag?

 1. Gjør deg kjent med statuttene til NOTS slik at du vet hva NOTS står for.
 2. Samle noen personer som kan utgjøre et styre eller kontaktpersoner for lokallaget. Alle involverte i lokallaget må være NOTS-medlemmer.
 3. Kontakt NOTS og forklar hensikten til lokallaget. Det bør også utvikles en enkel aktivitetsplan for lokallaget. NOTS vil godkjenne eller inngå dialog for å avklare hvordan lokallaget bør organiseres.
 4. Etter godkjenning fra NOTS i styrevedtak, avholdes stiftelsesmøte, der styret eller kontaktpersoner velges eller utnevnes og statutter vedtas. Statuttene baseres på NOTS sine statutter. Se her for eksempel på stiftelsesdokument. Last ned mal for normalvedtekter for NOTS lokallag her.

Merk deg:

 • NOTS krever ikke at lokallagene har en komplett styrestruktur. Noen steder er det mer hensiktsmessig å strukturere seg på alternative måter, for eksempel ved å ha noen utvalgte kontaktpersoner.
 • NOTS kan bistå i utviklingen av statutter.
 • Etter å ha fungert en periode, kan lokallaget vurdere å skaffe eget organisasjonsnummer slik at man kan søke om prosjektmidler direkte fra offentlige eller private ordninger. Innledningsvis vil slike søknader bruke NOTS sentralt sitt organisasjonsnummer.

Hva forventes av et lokallag?

 • Et lokallag bør ha en aktivitetsplan. En plan er et krav for å kunne søke om driftsmidler fra NOTS. Planen trenger ikke å være omfattende eller detaljert, men skal gi et sammendrag over hovedaktivitetene i løpet av året.
 • Lokallaget bør gjennomføre aktiviteter knyttet til ferdselrettigheter og kompetanse (eksempler: kurs i stivedlikehold, tilrettelegging av stier, fremming av stivettreglene) og/eller medlemsfordeler (eksempler: guidete turer, teknikkurs).
 • NOTS setter ingen krav til antall aktiviteter. Det kommer an på ressursene til lokallaget. Lokallaget kan også velge type aktiviteter utfra behov og interesser.
 • NOTS kan være behjelpelig med å utvikle forslag til aktiviteter om nødvendig
Stisykling Lofoten

Videre utvikling av lokallaget: Eget organisasjonsnummer

Etter å ha fungert en periode som lokallag, kan lokallaget, etter konsultasjon med NOTS’ sentralstyre, registrere seg med eget organisasjonsnummer. Da kan lokallaget søke direkte om prosjekter og stå oppført som mottaker av grasrotandelen til Norsk Tipping.

Se her for registrering for organisasjonsnummer.

Se her for opprettelse av konto i DNB (DNB inkluderer Vipps, som er kjekt å ha for aktiviteter som krever innbetaling til lokallaget).

Se her for registrering for grasrotandelen.

Lokallaget kan søke om prosjektmidler også uten eget organisasjonsnummer. Det gjøres i konsultasjon med sentralstyret og ved bruk av NOTS sentralt sitt organisasjonsnummer.

Har du flere spørsmål? Skriv til oss på kontakt@nots.no.

Lokallag

Hvorfor starte lokallag

 

Lokale terrengsyklister kjenner lokale forhold og behov best. Det er derfor lokale terrengsyklister som kan ha størst gjennomkraft i lokale saker og sørge for at andre terrengsyklister får den informasjonen de trenger for å sykle på en ansvarlig måte. Mange steder er det uformelle nettverk som representerer terrengsykkelinteressene. Det fungerer gjerne bedre om man er formelt organisert og med en landsdekkende organisasjon i ryggen, ettersom man da har et stort kompetansenettverk som kan bistå og gi råd i krevende saker eller ved utvikling av medlemsaktiviteter.

Hvem kan starte lokallag?

 

Alle medlemmer av NOTS kan starte lokallag der det ikke eksisterer lokallag i dag.

Lokallagene bør favne om et demografisk og/eller geografisk område av en viss størrelse. Eksempler kan være en bykommune, region eller et fylke. Ta kontakt med NOTS i forberedelsesprosessen for å avklare lokallagets utstrekning.

Lokallag

Hva får man av NOTS som et lokallag?

 

 • NOTS tilbyr å reise til lokallaget for å diskutere oppstarten, enten i forbindelse med stiftelsesmøtet eller på et annet tidspunkt.
 • Som lokallag, kan man søke NOTS om drifts- og/eller prosjektstøtte.
 • Man får mulighet til å søke om offentlige midler ved å bruke NOTS sitt organisasjonsnummer.
 • Kontaktpersoner og styremedlemmer i lokallagene blir invitert på lokallagssamlinger, seminarer og kurs som arrangeres av NOTS.
 • Lokallaget får NOTS-rekvisita som kan brukes i forbindelse med medlemsaktiviteter og vervekampanjer.
 • Lokallagene får tilgang til et av de største kompetansenettverkene om terrengsykling i Norge.
 • Lokallagene får bistand i saker som gjelder ferdselsrettigheter.
Terrengsykling

Hva er prosessen for å starte et lokallag?

 1. Gjør deg kjent med statuttene til NOTS slik at du vet hva NOTS står for.
 2. Samle noen personer som kan utgjøre et styre eller kontaktpersoner for lokallaget. Alle involverte i lokallaget må være NOTS-medlemmer.
 3. Kontakt NOTS og forklar hensikten til lokallaget. Det bør også utvikles en enkel aktivitetsplan for lokallaget. NOTS vil godkjenne eller inngå dialog for å avklare hvordan lokallaget bør organiseres.
 4. Etter godkjenning fra NOTS i styrevedtak, avholdes stiftelsesmøte, der styret eller kontaktpersoner velges eller utnevnes og statutter vedtas. Statuttene baseres på NOTS sine statutter. Se her for eksempel på stiftelsesdokument. Last ned mal for normalvedtekter for NOTS lokallag her.

Merk deg:

 • NOTS krever ikke at lokallagene har en komplett styrestruktur. Noen steder er det mer hensiktsmessig å strukturere seg på alternative måter, for eksempel ved å ha noen utvalgte kontaktpersoner.
 • NOTS kan bistå i utviklingen av statutter.
 • Etter å ha fungert en periode, kan lokallaget vurdere å skaffe eget organisasjonsnummer slik at man kan søke om prosjektmidler direkte fra offentlige eller private ordninger. Innledningsvis vil slike søknader bruke NOTS sentralt sitt organisasjonsnummer.
Lokallag

Hva forventes av et lokallag?

 

 • Et lokallag bør ha en aktivitetsplan. En plan er et krav for å kunne søke om driftsmidler fra NOTS. Planen trenger ikke å være omfattende eller detaljert, men skal gi et sammendrag over hovedaktivitetene i løpet av året.
 • Lokallaget bør gjennomføre aktiviteter knyttet til ferdselrettigheter og kompetanse (eksempler: kurs i stivedlikehold, tilrettelegging av stier, fremming av stivettreglene) og/eller medlemsfordeler (eksempler: guidete turer, teknikkurs).
 • NOTS setter ingen krav til antall aktiviteter. Det kommer an på ressursene til lokallaget. Lokallaget kan også velge type aktiviteter utfra behov og interesser.
 • NOTS kan være behjelpelig med å utvikle forslag til aktiviteter om nødvendig
Stisykling

Videre utvikling av lokallaget: Eget organisasjonsnummer

 

Etter å ha fungert en periode som lokallag, kan lokallaget, etter konsultasjon med NOTS’ sentralstyre, registrere seg med eget organisasjonsnummer. Da kan lokallaget søke direkte om prosjekter og stå oppført som mottaker av grasrotandelen til Norsk Tipping.

Se her for registrering for organisasjonsnummer.

Se her for opprettelse av konto i DNB (DNB inkluderer Vipps, som er kjekt å ha for aktiviteter som krever innbetaling til lokallaget).

Se her for registrering for grasrotandelen.

Lokallaget kan søke om prosjektmidler også uten eget organisasjonsnummer. Det gjøres i konsultasjon med sentralstyret og ved bruk av NOTS sentralt sitt organisasjonsnummer.

Har du flere spørsmål? Skriv til oss på kontakt@nots.no.