23. februar 2019

Årsmøteprotokoll 2019

Dato: 13.02.19 Sted: Tjuvholmen Valg av ordstyrer Trym Enger er valgt til ordstyrer og Lars Thomte er valgt til referent. Godkjenning av møteinnkalling Møteinnkallelsen er godkjent […]
22. februar 2019

Det nytter å si fra!

NOTS Oslo og Omegn ved Esben Johansen, har ved flere anledninger klaget på oppryddingen av en sti ved Sandermosen stasjon etter fjorårets hogst i området. Stien […]
17. februar 2019

Vettregler for vintersykling

1. februar 2019

Erfaring fra NOTS-prosjekter

Skullerudprosjektet – et pionerprosjekt – Oslo Gjennom Skullerudprosjektet har NOTS styrket og kartlagt over tjuefem kilometer sti i Østmarka, men prosjektet handler om langt mer enn […]
1. februar 2019

Vedlikehold

Hovedpoenget med tilrettelegging av stier er å bygge bærekraftig for lang levetid og lite vedlikehold.
1. februar 2019

Kostnadsestimering

Prosjekter estimeres enklest per delprosjekt (som per klopp/bru/steinsetting), og så regnes alt samlet til slutt.
1. februar 2019

Steinsetting

Stein er den mest holdbare måten å bygge sti på, men krever også mest innsats, spesielt til grunnarbeidene. Unntaksvis kan man ha flaks og drive tilrettelegging […]
1. februar 2019

Bruer

Bruer bygges der en klopp ikke er tilstrekkelig eller steinsetting ikke er mulig.
1. februar 2019

Klopper og gangbaner

Her er det mange designfilosofier – fra de enkleste med to-tre langsgående planker i bredden, til de mer omfattende med store stokker som bærende fundament og […]